Værdien af en sundhedsordning

GLADE MEDARBEJDERE I EN VELFUNGERENDE KROP

En sundhedsordning handler om at værdsætte en medarbejders indsats

En værdsættelse som skaber glade medarbejdere i en velfungerende krop

En værdi som vender tilbage i form af tryghed, tillid, dynamik og arbejdsglæde

Et boost i virksomhedens fremdrift

Sundhedsordning for bedre trivsel

Fastlæggelse af datoer for sundhedsordning

For at skabe en god struktur i kalenderen fastsættes datoer for et halvt år af gangen. For at gøre det enkelt kan datoer eksempelvis være sidste onsdag i hver måned. Normalt har hver medarbejder ½ time med behandling, hvilket svarer til to medarbejdere pr. time.

Booking af tider på dagen

Bookinger af medarbejder til sundhedsordningen koordineres internt i virksomheden af en medarbejder.   

Den praktiske afvikling af sundhedsordningen

Behandlingen finder sted i mødelokale eller tilsvarende hos virksomheden, og som fysioterapeut medbringer jeg selv briks til behandlingen. Ofte er det en sekretær i virksomheden, der styrer listen med de medarbejdere, som ønsker behandling. Rækkefølgen af behandlingerne er fleksibel, så sundhedsordningen tilpasser sig rytmen på arbejdspladsen. Akut behandling kan udføres enten i virksomheden eller aftales med Fysioterapeut Christian van Deurs.

Skatteregler for fysioterapi i sundhedsordninger

For virksomheden er sundhedsydelse med fysioterapi momsfritaget og fradragsberettiget, så længe udgiften afholdes som led i virksomhedens generelle personalepolitik. For medarbejderen er sundhedsydelse med fysioterapi skattefrit, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.

Sundhedsordning vs. sundhedsforsikring

Med en sundhedsordning er ønsket løbende at understøtte medarbejdernes trivsel og sundhed, så medarbejderne ikke bliver syg eller skadet. Sundsforsikring er et produkt, som først bliver taget i brug, når skaden er sket.

Priser for Sundhedsordning med fysioterapi

Trivselsordninger andre steder end det sydfynske tilpasses med transport